Contact us

Forskningsstiftelsen MTC, Marknadstekniskt Centrum

(c/o Handelshögskolan)
Box 6501
SE-113 83 Stockholm
SWEDEN

Visit: Holländargatan 32

Phone: +46 8 586 175 00

E-mail: info@mtcstiftelsen.se

Copyright © Forskningsstiftelsen MTC
Alla rättigheter reserverade